www.astela.eu müügitingimused – ostu-müügi leping

 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

  1. Käesolev dokument on ostu-müügi leping (edaspidi nimetakse "Müügitingimused", "Tingimused" või "Leping").

  2. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.astela.eu Astela OÜ reg. kood 12664403, Joala tn. 3–M6, Narva, Eesti, 20103 vahel Astela OÜ-gu e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

  3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad www.astela.eu e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

  4. Astela OÜ on õigustatud www.astela.eu e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.astela.eu kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.astela.eu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kliendi ja Astela OÜ-gu vahel tekkinud õigussuhtele Kliendi poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

 2. Hinnad

  1. www.astela.eu e-poes müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes ilma transpordikuluta ning sisaldavad käibemaksu 20%.

  2. Kauba kohaletoimetamise hind arvestatakse automaatselt. Summa kajastub Ostukorvis ning samuti ka Kliendile edastatavas arves / tellimuse kinnituses. Klient näeb kohaletoimetamise hinda alati enne arve tasumist.

  3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele aadressile. Juhul, kui Ostja soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused. Ostjal on võimalik ka kaup kätte saada Astela OÜ-gu kontorist. Sel juhul, kui Ostja tellimuse transpordi viisiks on valinud "Tulen ise järele", saab Ostja tulla ainult pärast seda, kui kaup on väljaandmiseks valmis. Sellest teavitab Ostjat e-pood www.astela.eu e-posti teel. Astela OÜ-l on õigus nõuda Ostja käest tellitud kaupade hoiustamise tasu Astela OÜ laos (1 EUR päevas) aja eest, mis ületab 7 päeva, alates kuupäevast, millal Ostjat on teavitatud, et ta tuleks kauba järele.

  4. Astela OÜ jätab endale õiguse korrigeerida hinnakirja. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil, tingimusel, et tellimus pole tühistatud põhjustel, mis välja toodud selles lepingus.

 3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

  1. Kliendi ostukorv luuakse digitaalselt hetkest, mil Klient on klikkinud lingile "Lisa ostukorvi".

  2. Kauba lisamine ostukorvi ei tähenda käesolevat lepingut allkirjastamist.

  3. Ostukorvis olevate toodete arvu võib muuta. Tellimuse vormistamise jätkamiseks klikkige lingile, mis e-pood pakkub. Teid suunatakse tellija andmete leheküljele. Tellimuse vormistamiseks soovitab Astela OÜ ostjale end registreerida.

  4. Tellija andmete lehel tuleb sisestada nõutavad andmed ning klikkida nupule "Jätka ostmist". Teid suunatakse tellimuse kinnituse ja makseviisi valiku leheküljele.

  5. Andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tuleb Ostjal olla tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Ostja poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

  6. Pärast makse sooritamist saadetakse arve koopia Ostjale automaatselt e-posti aadressile, mis oli tellimusse sisestatud.

  7. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) kohe pärast makse sooritamist.

 4. Kauba eest tasumine

  1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

  2. Toodete eest on võimalik tasuda:

   • Pangakaardiga. E-pood www.astela.eu aktsepteerib järgmisi pangakaarte: MasterCard, Visa, American Express.

   • PayPal kaudu.

   • Swedbank pangalingi kaudu. Ainult Swedbanki Eesti filiaali klientidel on võimalus sooritada makset oma internetpanga kaudu.

  3. Tellimuse tühistamise või ostetud toote tagastamise korral tagastatakse ostusumma ainult vastavalt tellimuse vormistamisel valitud makseviisile. Ostusumma tagastamisel on Astela OÜ-l õigus nõuda isikut tõendava dokumendi või muu dokumendi esitamist.

  4. Tagastatavast summast peetakse kinni transporditasu ja / või kauba väärtuse vähenemise hüvitis. Samuti peetakse kinni Astela OÜ poolt osutatud teenuste tasu (näiteks transport, paigaldus, vana toote äravedu jne).

 5. Kauba kohaletoimetamine ja üleandmine

  1. Kauba kättesaamise tarneaeg sõltub kahest asjaolust:

   • Tähtaeg, mille jooksul tellitud kaup valmistatakse, pakitakse saatmiseks ning antakse transpordifirmale üle. Iga tellimuse kohta on see aeg individuaalne, kuid võtab alati aega ajavahemikus 1 kuni 30 tööpäeva.

   • Tähtaeg, mille jooksul transpordifirma tarnib kauba kliendile kätte. See periood on alati ajavahemikus 2 kuni 10 tööpäeva.

  2. Kauba kohaletoimetamine võtab EL-s 3 kuni 40 tööpäeva.

  3. E-poodi meeskond teeb omalt poolt alati kõike vajalikke, et klient saaks kauba kätte nii kiiresti kui on võimalik, kuid tagada ja garanteerida kättetoimetamist saame ainult 40 tööpäeva jooksul alates makse sooritamist.

  4. Astela OÜ iseseisvalt ei toimeta kauba kohale.

  5. Kauba tarnimine Euroopa Liidus toimub ainult täiendava teenusena ning ainult e-poodi usaldusväärsete ja lepinguliste partnerite poolt.

  6. E-pood www.astela.eu müüb ja tarnib kaupa ainult EL territooriumil.

  7. Toimetuse aadressi saab muuta ainult juhul, kui transpordifirma seda võimaldab.

  8. Kohaletoimetamise maksumus arvutatakse automaatselt ja eraldi iga tellimuse jaoks. Paljud faktorid mõjutavad kohaletoimetamise maksumust:

   • Kaal;

   • Iga kaubatüüpi pakendi omadused;

   • Karbi mõõdud;

   • Kaupade arv ja tüüp tellimuses;

   • Sihtriik ja kohaletoimetamise aadress;

   • Kohaletoimetamise teenuse viis;

   • ja muud.

  9. Mitte iga tellimuse saab tarnida ühes pakendis. Mõned tellimused saadetakse 2 või 3 pakendis. Nimetatud teguride alusel saab e-pood arvestada lisatasu iga lisatud kauba kohaletoimetamise eest. Tellimuse vormistamisel E-pood näitab täishinda kauba kohaletoimetamise eest enne makse sooritamist.

  10. Tooted antakse Kliendile üle saatelehe alusel. Enne kauba vastuvõtmist ja allkirja andmist, soovitab Astela OÜ oma toote üle vaadata. Nähtavate vigastuste korral soovitab Astela OÜ kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehte kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil oli pakend terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud).

  11. Kui lepinguga on ette nähtud kauba kohaletoimetamine Kliendile, vaid selle kohustus ei lasu Astela OÜ-l, loetakse kauba Kliendile üleandmise kohustus täidetuks kauba üleandmisel vedajale, kes on kohustatud toimetama kauba Kliendini alguspunktist. (VÕS, § 209, p.4).

  12. Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste, arusaamatuste ning lisakulutuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Astela OÜ ning vedaja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

 6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

  1. Kliendil on õigus oma tellimus tühistada ainult enne toodete eest tasumist.

  2. Peale toodete kättesaamist on Ostjal 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup Ostjale mingil põhjusel ei sobi, siis on Ostjal võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu (vastavalt käesolevale Lepingule), saates www.astela.eu e-postile vastavasisulise teate: info@astela.eu. Toode on võimalik tagastada kulleriga, posti teel või iseseisvalt: 20103, Eesti, Narva, Joala tn. 3–M6.

  3. Kauba tagastamisel kuuluvad kõik transpordikulud kliendil tasumisele. Kauba tagastamisel ka Ostja maksab defektatsiooni eest 10 €.

  4. Tagastamisele ei kuulu osutatud teenuste (transport, paigaldus, vana toote äravedu jms.) eest tasutud summad.

  5. Kasutamise tunnustega toodete tagastuse puhul on Astela OÜ-l õigus tagastusest keelduda või leppida kokku asja väärtuse vähendamise hüvitises. Tasaarvestamiseks saadab Astela OÜ Ostjale tasaarvestamise avalduse Ostja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Ostjal õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Ostja ja Astela OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

  6. Tellimuse tühistamisel või tellimusest taganemise korral tagastatakse Ostjale ostu eest tasutud summa millest Astela OÜ-gu e-poel on õigus rakendada faktiliset transporditasu ning selle tagastavast summast maha arveldada. Tagastatud toote eest tasutud ostusumma tagastatakse vastavalt ostu sooritamisel kasutatud makseviisile 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et Ostja on juba kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktides 6.7 ja 6.8 sätestatud juhtudel.

  7. Tagastatav kaup peab olema komplektne (sisaldama tehase tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Ostjal tagastada kogu komplekt (st. kõik tooted).

  8. Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

  9. Eritellimuse kaupade hulka (p.6.8) kuuluvad kõik tuulesuunajad (välja arvates "Standard Series"), mis on märgitud veebileheküljel www.astela.eu ja tellimuses nagu "Wide Series", "Chrome Series", "Color Series", "Third Part" või sisaldavad oma nimetuses antud sõnad. Lisaks sellele, klient mõistab, et kui on asi eritellimusega, siis tuulesuunajate komplekt valmistatakse individuaalselt tellija auto jaoks ja sellepärast seda ei saa pakkuda teisele kliendile ning lähtudes sellest antud kaupa ei saa tagastada.

  10. Eritellimuse kaupade hulka (p.6.8) kuuluvad istmekatted, mis on valmistatud rangelt konkreetse margi, mudeli ja varustusele, s.t. tellija sõiduki istmete järgi (välja arvates universaalsed). Pooled mõistavad, et iga auto istmekatete valmistamine toimub individuaalselt vastavalt iga auto istmete mõõtudele, sellepärast eritellimusel tellitud istmekatteid ei saa pakkuda teisele kliendile ning lähtudes sellest antud kaupa ei saa tagastada.

 7. Garantii ja defektiga toote tagastamise kord

  1. Juhul, kui kaubad, mis on müügil www.astela.eu e-poes ei ole tehniliselt keerulised tooded, siis antud toodete jaoks ei kehti garantii.

  2. Astela OÜ ei vasta toote defektide eest, mis on tekkinud vale paigaldamise / kasutuse tagajärjel.

  3. Astela OÜ ei vasta toote kajustumise eest, mis on tekkinud kliendi süül või hoolimatusel.

  4. Toote loomulik füüsiline kulumine tavapärase kasutamise korral ei saa olla defekt või rike.

  5. Juhul, kui toodet peab paigaldada vastavalt toote paigaldusjuhendile ning klient teavitab / väidab, et toode on defektiga, siis klient on kohustatud oma videosalvestiga tõestama, et paigaldamine oli vastavalt paigaldusjuhendile.

  6. Toode defekti ilmnemisel kohustub Klient teavitama sellest Astela OÜ-le viivitamatult kohe pärast toote kättesaamist (kui toote on defektiga, siis klient ei tohi seda avada ja / või paigaldada) e-posti aadressil, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale toode kättesaamist.

  7. Juhul, kui Klient tellis mittesobiva / vale toote www.astela.eu süül, siis Kliendil on õigus toode ümber vahetada 14 päeva jooksul alates toode kättesaamisest.

  8. Astela OÜ soovitab klientidel veenduda enne töö tegemist paigaldaja kvalifikatsioonis ning nõuda töötegemist kinnitavat dokumenti! Toote paigaldamise eest vastutab paigaldaja. Kõik pretensioonid juba paigaldatud toote suhtes või selle toote suhtes, mida püüti paigaldada, Astela OÜ vaatab läbi ainult juhul, kui paigaldamine toimus spetsialiseerunud firmas ning kliendil on olemas paigaldaja kvalifikatsiooni, toote paigaldamise tõendav dokument ning paigadamisprotsessi videosalvestus.

 8. Vastutus ja vääramatu jõud

  1. Astela OÜ vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab Astela OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

  2. Astela OÜ ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Astela OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Astela OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

  3. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vaaramatu jõud ja kolmandate isikute tegevus).

  4. Astela OÜ ei kompenseeri moraalset või mittevaralist kahju, mida võib tekitada kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

  5. Astela OÜ ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Astela OÜ mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

  6. Astela OÜ ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

  7. Klient vastutab kõigi tehingute eest, mis on tehtud tema kasutajatunnuse ning parooli kasutades e-poodil www.astela.eu.

  8. Klient vastutab kauba valesti valimise ning sellest tuleneva soovimatu tellimuse esitamise eest.

 9. Muud tingimused

  1. Kõiki Astela OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka Astela OÜ-l puudub neile juurdepääs.

  2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

  3. Ostja ja Astela OÜ vahel seoses www.astela.eu e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal või Müüjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Viru Maakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

  4. E-poes olevad toodete pildid on enamasti illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.

  5. Kui Klient leiab toodete kirjeldusest või illustratsioonidest vigu, siis ta kohustub teatada sellest Astela OÜ-le telefonil või e-postil.

  6. Enne toote ostmist Klient saab alati täpsustada toote infot e-poe müügiosakonna assistendilt tööajal telefonil või e-postil, mis on antud veebilehel www.astela.eu.

  7. Enne tellimuse kinnitamist ja selle tasumist Klient kohustub tutvuma käesolevate tingimustega ning nendega nõustuma. Ilma käesolevate tingimustega nõustumiseta toote ostmine ei ole võimalik.

  8. Käesoleva müügilepingu tekst on koostatud eesti keeles, ning aga tõlgitud teistesse keeltesse. Õigusjõudu omab käesolev müügileping ainult eestikeelses variandis. Teistesse keeltesse müügilepingu tõlge võib olla ebatäpne ja sisaldada vigu ning see on ainult informatiivne.

 10. Diskleimer

  1. Toodete loetelu, hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Astela OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 14 tööpäeva jooksul. Toodete loetelu, hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

  2. Astela OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 180 EUR'i maksev kaup on järsku müügis 18 EUR'iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).